Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Vzdělávání > Aktuální vzdělávací akce > Genealogie - 9. 4. 2019 -OBSAZEN

Genealogie - 9. 4. 2019 -OBSAZEN

Datum: 9. 4. 2019
Čas: od 9.00 do 13.15
Místo: počítačová učebna SVK HK
Lektor: Eliška Valová
Cena: 0,- Kč
Přihlášení: Kapacita semináře se naplnila, nelze se přihlásit.
 
 
Vaše přihlašovací údaje budou shromažďovány prostřednictvím služby Google Disc. Zařazení mezi účastníky Vám během několika pracovních dnů potvrdíme e-mailem.

V případě problémů s přihlašováním pište na e-mail Bohdana.Hladikova@svkhk.cz nebo volejte na telefonní číslo 494 946 224.

 


 
Obsah kurzu:
 
Lektorka účastníkům představí literaturu literatura a prameny, kde mohou hledat informace o předcích a získají návod ke genealogickému bádání na základě studia matrik, zejména s využitím online zdrojů. Dále se seznámí s postupem při tvorbě rodokmenu a s genealogickým programem. V rámci kurzu dojde i na základy čtení v matrikách. Knihovníci získají základní povědomí o genealogickém bádání, které budou moci zprostředkovat svým uživatelům.

O lektorce:

Eliška Valová se genealogií zabývá již přes deset let. Vystudovala historii na Fakultě filozofické v Pardubicích a v současné době je tam také doktorandkou. Odborně se zabývá především historickou demografií, dějinami obyvatelstva v českých zemích, historií matriční evidence a přechodovými rituály (porody, sňatky a úmrtími). 

Ve Studijní a vědecké knihovně vedla kurz genealogie pro veřejnost.

Požadavky na účastníky:

Znalost práce s počítačem.

Vzdělávací akci podpořilo Ministerstvo kultury z dotačního podprogramu VISK2.
 
logo_vzdel_web_male.gif svkhk_logo.gif