Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Vzdělávání > Aktuální vzdělávací akce > Diskusní panel Knihovna - věc veřejná

Diskusní panel Knihovna - věc veřejná

Datum: 13. 6. 2018
Čas: od 13.00 do 16.00
Místo: konferenční sál, 5. NP
Cena: 0,- Kč
Přihlášení: pro knihovny: klikněte zde 
pro vedení obcí a měst: klikněte zde 
Pozvánka:  ke stažení
 
Odesláním formuláře potvrdíte závazně svou účast na setkání. Zařazení mezi účastníky Vám během několika dnů potvrdíme e-mailem.

V případě problémů s přihlašováním se lze obrátit na Mgr. Andreu Součkovou (e-mail andrea.souckova@svkhk.cz), příp. na telefon 494 946 224 (oddělení služeb knihovnám SVK HK).  
 

Akci podpořilo MK ČR z dotačního programu Knihovna 21. století.


U příležitosti 100 let od založení Československa v roce 1918 a v těsné souvislosti se 100. výročím 1. knihovnického zákona z roku 1919 připravuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR ve spolupráci s krajskými knihovnami a Sdružením knihoven ČR projekt s názvem Knihovna - věc veřejná. Jedná se o cyklus veřejných panelových diskusí, které proběhnou pod záštitou Ministerstva kultury ČR, Asociace krajů ČR, Spolku pro obnovu venkova a Svazu měst a obcí ČR ve všech krajích. V Hradci Králové se diskusní panel uskuteční ve středu 13. června 2018 od 13.00 do 16.00 (předpokládaný čas ukončení) v konferenčním sále Studijní a vědecké knihovny.

 
Diskuse bude zaměřena zejména na význam, současnou a budoucí roli veřejných knihoven pro komunitu v obecné rovině strategického rozvoje regionu, na význam bezpečného veřejného prostoru, který knihovny nabízejí, jejich roli v celoživotním učení, vyrovnávání regionálních rozdílů apod., to vše v přirozené návaznosti na cíle, směry a projekty vedoucí k naplnění Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2017-2020. Mezi panelisty budou významní hosté z řad státní správy a samosprávy a samozřejmě i knihoven. Bude také prostor pro otázky z publika. 
 
Akce je určena pro představitele státní správy i samosprávy, knihovníky, informační specialisty a všechny ty, které budoucnost knihoven zajímá. 
 
Další informace jsou k dispozici na: https://www.knihovna-vec-verejna.cz/ .
 
Dovolujeme si avizovat, že pro potřeby zachycení průběhu akce a její prezentace budou v jejím průběhu pořizovány fotografické záznamy či videozáznamy. Pořízení záznamů můžete odmítnout sdělením přímo příslušnému fotografovi. Pořízené záznamy budou uveřejněny v tištěných i elektronických zdrojích. Pokud byste i přes naší snahu pořizovat záznamy bez možnosti identifikace zaznamenaných osob chtěli jakýkoliv záznam odstranit, zajistíme neprodleně jeho výmaz a pro tento účel nás kontaktujte na e-mailu: andrea.souckova@svkhk.cz či v našem sídle. Více informací o ochraně osobních údajů naleznete na www.svkhk.cz.  
 
Hlavní pořadatelé: 
obr-hl-poradatele-(1).png

Pod záštitou: 
obr-zstita.png