Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Vzdělávání > Aktuální vzdělávací akce > Čtenářský kurz pro pedagogy a učící knihovníky z veřejných knihoven - 17. 9. 2019

Čtenářský kurz pro pedagogy a učící knihovníky z veřejných knihoven - 17. 9. 2019

 

Cílová skupina: Cílová skupina: pedagogové, vychovatelé a knihovníci ze škol, domovů mládeže a knihoven Královéhradeckého kraje pracující s žáky druhého stupně ZŠ, SOŠ a SOU.
Datum: 17. 9. 2019
Čas: 9:00 do 14:30
Místo:  Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
 Hradecká 1250/2
 Hradec Králové
 konferenční sál v 5. nadzemním podlaží
Lektor:

Hana Holubkovová (knihovnice)
Mgr. Tereza Nakládalová (pedagožka)

Cena: 0,- Kč
Přihlášení: klikněte zde 
Přihlášku Vám během několika pracovních dnů potvrdíme e-mailem. 

V případě problémů s přihlašováním pište na e-mail:


Vzdělávací program se uskuteční  v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v  Královéhradeckém kraji I,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508 

 

Anotace:
V rámci pětihodinového kurzu se budeme věnovat práci s dětmi-čtenáři. Právě na zkušenostech práce ve čtenářských klubech je kurz vystavěn: sdílení (nejen čtenářských) zkušeností mezi pedagogy a učícími knihovníky, čtenářská gramotnost, motivace dětí ke čtení, reflexe sebe sama jako čtenáře a pedagoga nebo knihovníka doporučujícího knihy, vzájemné doporučování knih, společné čtení, hledání tzv. didaktického potenciálu konkrétních knih a textů, čtenářské lekce (představení konkrétní knihy anebo více knih spojených jedním tématem), dílny čtení (každý si čte svou rozečtenou knihu, což je většinou spojeno s malým úkolem), čtenářské kostky…
 
Něco málo teorie o čtenářských klubech a o jejich metodách tak, jak je uvádí do praxe Nová škola, o.p.s., si předvedeme také v praktických ukázkách, nebude chybět ani simulace devadesátiminutového setkání členů klubu – tedy  účastníků kurzu. Probereme přínosy čtenářského klubu ve škole nebo v knihovně.

O lektorkách:


PhDr. Hana Holubkovová
Knihovnice a lektorka čtení. Vystudovala obor knihovnictví a vědecké informace na Filosofické fakultě University Karlovy. Pracovala jako knihovnice v informačním středisku SÚRPMO a dále jako výkonná komisařka České kulturní sezóny ve Francii 2002. Byla knihovnicí Městské knihovny v Praze v oddělení mobilních služeb (bibliobus Oskar). Spolupracuje s Novou školou, o.p.s. v projektu Učíme se příběhem a také jako lektorka. Vede čtenářský klub v ZŠ Curieových v Praze. Překládá z francouzštiny a angličtiny (nakladatelství Portál, Albatros, Knižní klub, Cesta domů).


Mgr. Tereza Nakládalová
PedF UK - učitelství 1. stupně, téměř 20 let pedagogická zkušenost - pedagogika volného času, MŠ, 1. stupeň, 2. stupeň (Čj, Aj, Vv).
 
Od r. 2011 - pracuje ve čtenářských projektech Nové školy, o. p. s. jako manažerka čtenářského klubu, lektorka akreditovaných kurzů, metodik čtenářského programu Nové školy; současné pozice v projektech NŠ - garantka regionálních koordinátorů a metodického vedení CKP v projektu Školní čtenářské kluby na 2. stupni ZŠ a gestorka tvůrců a ověřovatelů programu  Učíme se příběhem (vzdělávací program k výuce literatury v 5. - 9. ročníku na základě spolupráce školy a knihovny).
 

Organizační pokyny:
Pro přepravu z autobusového terminálu nebo hlavního nádraží můžete využít trolejbus č. 2 nebo autobus č. 16 - zastávka Zimní stadion. Pěšky pokračujte přes most ve směru jízdy (cca 1 minuta). Knihovna je výrazná betonová stavba s kulatými okny. Do knihovny se dostanete zadním vchodem (pro personál).
Parkovat můžete na parkovišti knihovny. U závory se vrátnému ohlásíte jako účastník kurzu a on vám zvedne závoru. Při odjezdu z parkoviště se závora zvedne automaticky.
Akce se koná v konferenčním sále v 5. nadzemním podlaží. Navigace bude zajištěna šipkami.
Na akci bude k dispozici káva, čaj, voda a drobné občerstvení.
 

 
Ochrana osobních údajů:
Přihlašování probíhá prostřednictvím formuláře Google. Přihlašovací údaje budou zpracovány partnery projektu - Studijní a vědeckou knihovnou, Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje.

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové – orientační mapa
orientacni_mapa.png
logo_vzdel_web_male.gif svkhk_logo.gif