Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue

Biblioterapie

Datum: 8.4. 2021
Čas: 9:00- 11:30
Délka: 2,5  hodiny
Místo: Online 
Lektor: Marcela Kořínková 
Cena: 0,- Kč
Přihlášení:

Přihlašovací formulář

 
Vaše přihlašovací údaje budou shromažďovány prostřednictvím služby Google Disc. Zařazení mezi účastníky Vám během několika pracovních dnů potvrdíme e-mailem.
V případě problémů s přihlašováním pište na e-mail agnieszka.lamr@svkhk.cz nebo volejte na telefonní číslo 494 946 224.
 
 
O kurzu:
Účastníci kurzu budou v první části seznámeni s pojmem biblioterapie, s její historií, s osobnostmi, které ji uplatňovaly při své práci, s druhy biblioterapie a s jejím vlivem na podpůrnou léčbu psychiky člověka. Ve druhé části se lektorka zaměří na  příklady, kdy biblioterapii uplatnila v praxi, představí konkrétní kazuistiky klientů s ukázkami textů, které využila a toho, jak dál s nimi se svými klienty pracovala. Na závěr proběhne malá ochutnávka pro účastníky, kdy si budou moct  sami na sobě vyzkoušet relaxační biblioterapii.

 

O lektorovi:
Marcela Kořínková pracuje jako knihovnice v oddělení pro děti a mládež Knihovny Kroměřížska. Její osobní zájem o biblioterapii vyústil v absolvování několika psychoterapeutických kurzů a ve spolupráci s psychology. Tuto podpůrnou psychoterapeutickou metodu začala praktikovat nejdříve v Psychiatrické nemocnici Kroměříž, kde měla možnost pracovat na různých odděleních a získávat tak zkušenosti se všemi věkovými kategoriemi. Časem se podařilo biblioterapii zařadit mezi další služby pro veřejnost v Knihovně Kroměřížska. Za průkopnické prosazení biblioterapie získala Knihovna Kroměřížska titul Knihovna roku 2016 v kategorii informační počin.

Cílová skupina: 
Všichni zájemci o tuto tématiku.
 


logo_vzdel_web_male.gif