Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Služby knihovnám > Propagační kampaň

Propagační kampaň

Krajská knihovnická kampaň                                                                                                    
 
"Knihovny se každý rok zaměří na jednu oblast knihovnické činnosti s cílem informovat co nejširší veřejnost  
o možnostech knihoven v dané oblasti." 
 
Rok 2023                          
                    
2023-KNIHOVNA-MISTO-SETKAVANI-1-pruhledne.png  Motto: Stavte se a bavte se 
                                                        
 
  Logo kampaně: varianta s textem, varianta bez textu, plakát na IG
  
 
Cíl propagační kampaně: propagovat knihovny jako místo, kde se odehrává komunitní život a představovat inovativní řešení prostoru knihoven. 
 Královéhradecká knihovnická konference                                                                              


2021 - 9. ročník - Knihovny podporují čtenářství- 23. 11. 2021 online
program konference

 


Minulé ročníky Královéhradecké knihovnické konference

2020 - 8. ročník - Osobnosti regionu - 24. 11. 2020 online
                              program konference

                              
2019 - 7. ročník - Knihovny a školy -19. 11. 2019 
                             program konference, foto


2018 - 6. ročník - Elektronické zdroje a služby v knihovnách
                            
 dokumentace 

2017 - 5. ročník Digitalizace v knihovnách 
                              pozvánka - dokumentace přednášek fotogalerie

2016 - 4. ročník  - další informace...
2015 - 3. ročník  - prezentace roadshowRok služeb v Královéhradeckém kraji - prezentace
​                              program konferencefoto

2014 - 2. ročník -  dokumentace, prezentace

2013 - 1. ročník -  dokumentace
 

Minulé regionální knihovnické kampaně
 
Rok 2022                          
                    
  Motto: Cesta za vzděláním vede přes knihovnu. 
                                                        
 
  Logo kampaně: varianta s textem, varianta bez textu
  Kampaň v SVK HK: vzdělávání
  
 
Rok 2021                                                       
2021-CTENARSTVI-1-pruhledne.png
  Motto: Čtení život mění
 

  Logo kampaně:  
logo kampaně s textemlogo kampaně bez textu
   Kampaň v SVK HK: Čtenářství


Rok 2020
2020-REGIONALNI-OSOBNOSTI-1-pruhledne.png   Motto: Z našeho kraje na světové nebe...
 

  Logo kampaně: logo kampanělogo kampaně bez textu

   Kampaň v SVK HK: Regionální osobnosti


Cíl:
Připomenout prostřednictvím přednášek, výstav a dalších projektů nejen osobnosti známé, ale také ty, na něž se neprávem zapomnělo, anebo si je připomínáme pouze zřídka. V pravidelných intervalech představit charakteristickou skupinu osobností v co nejširším kontextu a z různých úhlů pohledu.

Rok 2019
2019-KNIHOVNY-A-SKOLY-1-pruhledne.png
Motto: Vzdělávejme společně

Prezentace:       Kampaň knihoven Královéhradeckého kraje na rok 2019 
Logo kampaně: logo kampaně s textem, logo kampaně bez textu


Cíl: 
Prohlubovat vzdělávací služby, zaměřit se na partnerství se školami, usilovat o akreditace programů, pokračovat v péči o čtenářskou gramotnost dětí a také o mediální gramotnost veřejnosti, pokračovat v univerzitách třetího věku a vzdělávacích cyklech pro dospělé a osvětě důležitosti čtení a kritického myšlení.

Aktivity krajské knihovny ke kampani roku 2019
 
Rok 2018
Logo2018-(1).png

Motto: Jedno kliknutí otevírá svět

Téma: 
Sdílení elektronických zdrojů a služeb, nové technologie 
v knihovnách.


Cíle
►  uživatelé všech typů knihoven mají přístup k aktuálním a kvalitním elektronickým informacím,
►  knihovny Královéhradeckého kraje jsou dobře informovány o aktuálním stavu řešení Centrálního portálu                      knihoven, 
      využívají jej nebo jsou v něm aktivně zapojeny,
►  uživatel má možnost využívat v knihovně všech dostupných technologií, v čemž mu pomůže proškolený                      pracovník, a může komunikovat s knihovnou zcela virtuálně.


Prezentace:       Kampaň knihoven Královéhradeckého kraje na rok 2018 
Logo kampaně: logo kampaně s textem, logo kampaně bez textu
 
Rok 2017
Logo-kampan-2017.png
     Motto: Otisk papíru v digitálním světě

     Téma:  
     Digitalizace knihovních fondů, ochrana a zpřístupnění kulturního dědictví           regionu.

Cíle:
►Krajská knihovna digitalizuje regionální knihovní fondy a zpřístupňuje je v Digitální knihovně SVK HK
►Knihovny doplňují a zpřístupňují elektronické dokumenty, vydávají vlastní e-knihy
►Knihovny podporují zájem veřejnosti o digitalizované dokumenty, nabízejí uživatelům kvalifikovanou          pomoc při práci s těmito dokumenty

Prezentace:       Digitalizace v knihovnách
Logo kampaně: logo kampaně s textem, logo kampaně bez textu


Aktivity SVK HK pro knihovníky
SVK HK chystá jednou měsíčně speciální exkurze nazvané „Zkus si zdigitalizovat knihu”, kde si zájemci z řad veřejnosti mohou sami vyzkoušet proces digitalizace knihovního fondu od skenování po tvorbu metadat, a výsledek své práce si posléze prohlédnout v Digitální knihovně SVK HK (http://kramerius.svkhk.cz/search/). Zájemci z řad pracovníků knihoven mají také možnost účastnit se speciálních exkurzí. Ideální počet účastníků je 6-8 lidí. Exkurzi je možné realizovat po domluvě s vedoucí digitalizace, Mgr. Lucií Jirků: lucie.jirku@svkhk.cz, tel. 494 946 273.
Reportáž o projektu „Zkus si zdigitalizovat knihu!“ naleznete na:
http://vctv.cz/archiv/video/vychodoceske-zpravy-07-02-2017-18-00

Leták ke stažení (pro zobrazení v plné velikosti klikněte na obrázek)Letak-1-digitalizace.png
QR-Kramerius-titulek-(1).png
QR-FB-DK-titulek.png
 
Kampaň prezentována na webu SVK HK, dále v Digitální knihovně SVK HK nebo na facebookové stránce Digitální knihovny SVK HK (https://www.facebook.com/digitalni.knihovna.svkhk/). O kampani budou knihovníci informováni samozřejmě prostřednictvím zpravodaje
U nás
(http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas.aspx),
zájemci naleznou informace také na stránkách občasníku X (http://www.svkhk.cz/Pro-verejnost/Obcasnik-X.aspx).
Rozhovor o digitalizaci v SVK HK s vedoucí oddělení digitalizace,
Mgr. Lucií Jirků: 
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3791594
 
 
 
Rok 2016
  Motto: Vzděláváme pro život    
  Téma: Vzdělávání se zaměřením na zvyšování funkční gramotnosti obyvatel

 
Cíl: Knihovny jsou motivovány a finančně podporovány svými zřizovateli, aby mohly být pro všechny občany místy plnohodnotného trávení volného času s bonusem získání znalostí. 
Prezentace: Vzděláváme pro život 2016 v SVK Hradec Králové 
Logo kampaně:    logo kampaně s textem  logo kampaně bez textu 
Šablona plakátu:  šablona docx. šablona doc.


Rok 2015 
 
   Motto: Knihovna je služba                                
    Téma: Služby v knihovnách kraje a rovný přístup obyvatel k těmto službám

     


Rok 2014
       
Motto: Víme, kde jsme doma
       Téma: Bohatství regionálních fondů a informací v našich knihovnách

   
 
                                                       

 

Služby knihovnám