Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Aktuální zprávy > Výkazy činnosti knihoven za rok 2016 a novinky ve statistice pro rok 2017

Výkazy činnosti knihoven za rok 2016 a novinky ve statistice pro rok 2017

10. 1. 2017 l E. Semrádová l Zprávy

Roční výkaz o knihovně pro rok 2016, Deník knihovny na rok 2017/2018
        a další formuláře ke statistickému zjišťování výkonů knihoven jsou k dispozici na webu Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu Praha: Statistika kultury.

        V ročním výkaze za rok 2016 byly oproti minulému roku doplněny dva nové ukazatele v odd. VI. Zaměstnanci, podrobněji se sleduje vzdělání odborných zaměstnanců. Metodika k výkazům dále upozorňuje na důsledné vykazování ekonomických údajů u všech knihoven.

        Formuláře Deníku knihovny 2017/2018 jsou již k dispozici pouze v elektronické podobě ke stažení ve formátu pdf. Tabulky jsou obsahově stejné jako v minulém roce, ale v úvodu Deníku v definicích jsou provedeny úpravy. Například přibyla definice „profesionální knihovna“, „neprofesionální knihovna“, která dělí knihovny do kategorií podle výše úvazku zaměstnanců. Další poznámky a vysvětlení k vykazování výkonů jsou zveřejňovány na webu Knihovnického institutu Nár. knihovny Praha: Odpovědi na nejčastěji kladené otázky.
 
Nová definice pro pojem Registrovaný uživatel knihovny
       S platnosti od 1. 1. 2017 vydal Knihovnický institut novou definici pro vykazování jednoho ze základních parametrů výkonů knihovny, a to pro vykazování počtu registrovaných uživatelů. Změna upřesňuje vykazování uživatelů, jejichž platná registrace přechází do následujícího roku a bude ve většině případů vyžadovat úpravu v automatizovaných výpůjčních protokolech. Potřebnou aktualizaci sw nebo návod, jak načítání uživatelů upravit, poskytnou dodavatelské firmy knihovních systémů. Celý text nové definice s příklady…