Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Aktuální zprávy > Pracovní skupina pro odbornou metodickou pomoc knihovnám Královéhradeckého kraje

Pracovní skupina pro odbornou metodickou pomoc knihovnám Královéhradeckého kraje

 

V uvedených specializacích rozšiřuje SVK HK služby pro knihovny Královéhradeckého kraje. Kromě služeb OSK (oddělení služeb knihovnám) nabízí odbornou metodickou pomoc těchto svých pracovníků:      
Vedoucí pracovní skupiny
Mgr. Petra Řoutilová 
petra.routilova@svkhk.cz
 

Vzdělávání knihovníků 
Mgr. Agnieszka Ewa Lamr, Bc.
agnieszka.lamr@svkhk.cz

 
Prostory a vybavení knihoven
Bc. Eva Semrádová
eva.semradova@svkhk.cz 


Akvizice (získávání, doplňování a evidence dokumentů, povinný výtisk, elektronické knihy)
Mgr. Vlasta Havrdová  
 
Bibliografie (regionální literatura, databáze ANL)
Mgr. Zdeňka Mikulecká
 
Elektronické dodávání dokumentů
Mgr. Klára Lukešová
klara.lukesova@svkhk.cz


Informační a rešeršní činnost, elektronické informační zdroje
Mgr. Gabriela Holečková
 
Spolupráce se školami, informační vzdělávání
Mgr. Michaela Hašková
michaela.haskova@svkhk.cz
 
Jmenná katalogizace, souborný katalog
Bc. Blanka Bayerová
 
Kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost, public relations, marketing, fundraising
Bc. Vladimíra Buchtová
 
Meziknihovní výpůjční služby
Hana Hurtová
hana.hurtova@svkhk.cz


Práce s elektronickými dokumenty a digitalizace
Mgr. Lucie Jirků
lucie.jirku@svkhk.cz


Správa fondů (organizace, ochrana a revize fondů)
Martina Adametzová
 
Věcná katalogizace
Mgr. Markéta Špačková