Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Aktuální zprávy > S knížkou do života

S knížkou do života

30. 11. 2017 l E. Semrádová l Projekty


Projekt na podporu čtenářské gramotnosti Bookstart úspěšně probíhá už řadu let v  20 zemích a 30 jazykových teritoriích světa. Nyní se k tomuto projektu připojují české knihovny. Projekt se orientuje na rodiče s novorozenci a na dobu předškolního věku dítěte. Je zaměřen na získání pozitivního vztahu ke knize, čtení a čtenářství u nejmenších dětí, a to ve spolupráci s rodiči. Do projektu patří programy pořádané ve spolupráci s rodiči a za jejich přítomnosti, v menších skupinách a realizované v knihovně a mezi knihami. 

Harmonogram projektu:

Vyhlášení projektu – 1. 11. 2017
Konec příjmu přihlášek – 31. 11. 2017
Konečný termín zasílání vyhodnocení projektu – 31. 12. 2018
Distribuce setů – únor – březen 2018
Slavnostní předávání setů v knihovnách – do konce r. 2018

_______________________________________________________________  
Přihlašovací formulář a všechny informace
jsou zveřejněny na webu SKIP a rozesílány prostřednictvím konference Andersen.   Více na...

K projektu bylo vydáno zvláštní číslo Bulletinu SKIP 1/2017 s názvem
S knížkou do života – projekt Bookstart v českém prostředí.

V říjnu 2017 byl k projektu uspořádán seminář - prezentace ...