Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Aktuální zprávy > Rok s Václavem Čtvrtkem - pozvánky do Jičína

Rok s Václavem Čtvrtkem - pozvánky do Jičína

18. 01. 2011 - E. Semrádová
Napsali nám z Jičína:

Václav Čtvrtek a pohádka – mezinárodní vědecká konference

Vážení přátelé,
           v roce 2011 si připomeneme životní jubileum Václava Čtvrtka (100 let od narození a 35 let od odchodu Václava Čtvrtka do „pohádkového nebe“), které by mělo být příležitostí k rozšíření pohledu na dílo tohoto spisovatele, a zvláště na jeho přínos autorské pohádce. Proto jsme se rozhodli uspořádat v Jičíně ve dnech 20. – 22. října 2011 mezinárodní vědeckou konferenci.
 
Teoreticky zaměřené referáty budou doplněny praktickými ukázkami, v nichž předvedou výsledky své práce vítězové celostátní knihovnické soutěže OKNA, která se jako prolog konference uskuteční 7. – 8. dubna 2011. Jednání konference bude doprovázet výstava v Regionálním muzeu a galerii v Jičíně, která představí místní kořeny spisovatelovy tvorby. Prostor bychom rádi dali i pamětníkům, kteří mohou výrazně dokreslit prostor a klima Čtvrtkových umělecko-výchovných aktivit. Všechny příspěvky přednesené na konferenci budou publikovány.
               
               Tuto první informaci Vám zasíláme s nadějí, že Vás téma zaujme a podnítí k účasti na setkání.
Předběžná přihláška, tematické okruhy a další informace: http://knihovna.jicin.cz/konference.html
 
 
Knihovnická přehlídka OKNA
Celostátní soutěžní přehlídka zajímavých a originálních knihovnických besed/pořadů o V. Čtvrtkovi a jeho díle, která se bude konat ve dnech 7. – 8. dubna 2011. Přehlídka v letošním roce mimořádně nahrazuje tradiční podzimní knihovnickou dílnu v Jičíně. Program bude zajímavý, je přihlášeno osm soutěžících a připravena dílna včetně společenského večera.
Podrobnosti a přihlášku pro nesoutěžící najdete na:
http://knihovna.jicin.cz/okna.html a také na webu KDK.
 
 
Těšíme se na Vás.
Mgr. Jana Benešová
ředitelka Knihovny V. Čtvrtka v Jičíně.