Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Aktuální zprávy > Publikace Veřejné knihovny Královéhradeckého kraje

Publikace Veřejné knihovny Královéhradeckého kraje

21. 9. 2022 l E. Semrádová l Publikace

Publikace Veřejné knihovny Královéhradeckého kraje v roce 2021 obsahuje srovnání výkonů a vybavení knihoven se standardy, informace o soutěžících knihovnách i soupis publikační činnosti.
Publikace vychází pouze v elektronické formě.
Ke stažení..