Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Aktuální zprávy > Průzkum prostorového a technického vybavení veřejných knihoven ČR

Průzkum prostorového a technického vybavení veřejných knihoven ČR

26. 1. 2017 l E. Semrádová Zprávy
 

Knihovnický institut NK ČR ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou a NIPOS uskutečnil v období od 26. 4. do 31. 5. 2016 průzkum vybavení veřejných knihoven provozovaných obcí, městem či krajem. Cílem průzkumu, kterého se zúčastnilo 2 027 knihoven a poboček různých velikostí, bylo zjistit současný stav prostorového a částečně i technického vybavení knihoven.

       „Výsledky průzkumu ukazují, že máme přibližně tři stejně velké skupiny knihoven. První z nich tvoří knihovny, do kterých obce investují a proměňují je na moderní informační, vzdělávací a kulturní centra. Druhou skupinou jsou knihovny, ve kterých obce udržují tradiční výpůjční služby s mírnými modernizacemi. Třetí skupinu představují knihovny, kde se zastavil čas někdy před 20 až 30 lety. Zde obce a jejich obyvatelé stojí před rozhodnutím, jak v budoucnu s knihovnou naložit. Zrušit knihovnu je jednoduchý administrativní akt, naopak prosadit rozhodnutí o investici do knihovny bývá někdy složité, ale tam, kde se to podaří, je odměna jistá – dobrá služba a spokojený občan.“
 
Shrnutí hlavních výsledků průzkumu ke stažení…

Celková zpráva z průzkumu a další podrobnosti jsou zveřejněny
na webu Knihovnického institutu Nár. knihovny Praha.