Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Aktuální zprávy > Knihovna je služba

Knihovna je služba

Téma propagační kampaně pro rok 2015: Služby knihoven kraje a rovný přístup obyvatel k těmto službám.
1) Logo kampaně


Podmínky použití loga:  Specifikace barvy loga: RGB 89-170-64, HTML #59aa40.
Je zakázáno měnit danou barvu loga, deformovat tvar a jinak logo upravovat!logo s textem ve formátu PNG


logo bez textu ve formátu PNG


2) Šablona plakátu doprovodných akcí
Šablona plakátu velikosti A4 ve formátu MS Word. Pro účely stažení z webu je šablona v zip archivu. Šablona obsahuje logo, motto kampaně a variabilní pole pro různé akce a projekty konané v rámci propagace služeb knihoven Královéhradeckého kraje v průběhu roku 2015.

    šablona docx.               šablona doc.