Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Aktuální zprávy > Projekt Vyzkumy.knihovna.cz

Projekt Vyzkumy.knihovna.cz

Logo firmyNový projekt na pomoc knihovnám, které chtějí připravit průzkum spokojenosti uživatelů ve své instituci, vzniká ve spolupráci mezi Kabinetem informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity a projektem PARTSIP. Cílem projektu je sjednocení metodologie při provádění výzkumů v knihovnách a pomoc knihovnám s vlastní výzkumnou činností.
Institucím bude k dispozici portál, který nabídne především návody a tutoriály, online aplikaci pro tvorbu dotazníků, šablony pro různé typy výzkumů a seznamy reprezentativních výzkumů.

Vše o projektu na WWW: