Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Aktuální zprávy > Přijímání darů pro knihovnu

Přijímání darů pro knihovnu

5. 5. 2014 - E. Semrádová
Legislativa

Výklad k problematice přijímání knižních i neknižních darů v knihovnách.

„ S účinností od 1. 1. 2014 byl zrušen zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Stalo se tak v souvislosti s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku. Jestliže knihovna, či přesněji: provozovatel knihovny, obdrží dar, řídí se danění takového daru zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. Přitom nezáleží na tom, o jaký dar jde: může se jednat o knihy (neperiodické publikace), o časopisy nebo jiný periodický tisk, i o jakýkoli jiný dar, třeba i o stoly, židle či počítače. Může jít i o finanční dar, tedy o určitou peněžní částku.“  ...
 
Celý článek >>