Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Aktuální zprávy > Ocenění pro Knihovnu městyse Nový Hrádek

Ocenění pro Knihovnu městyse Nový Hrádek

6. 6. 2017 l E. Semrádová l Knihovnická ocenění


Krajské kolo soutěže Vesnice roku Královéhradeckého kraje proběhlo letos již druhé polovině května. Celkem bylo přihlášeno 15 obcí, z toho 12 obcí hlásilo do soutěže i svoji knihovnu.
Cenu hejtmana za vzorné vedení obecních kronik a za moderní knihovnické a informační služby získal městys Nový Hrádek, okr. Náchod. 
Knihovna městyse Nový Hrádek bude také reprezentovat Královéhradecký kraj v celostátním kole soutěže Knihovna roku.

Vítěznou obcí soutěže Vesnice roku Královéhradeckého kraje jsou Přepychy, okr. Rychnov nad Kněžnou.
Komise hodnotila celou řadu hledisek, jakými jsou koncepční dokumenty, společenský život a aktivita občanů, péče o stavební fond, občanská vybavenost, péče o zeleň a přírodní prvky, připravované záměry nebo informační technologie.
Kompletní výsledky krajského kola soutěže Vesnice roku – vice…
Všechna ocenění budou slavnostně předána 19. srpna 2017 v obci Přepychy.