Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Aktuální zprávy > O regionální služby mají zájem knihovny i obce

O regionální služby mají zájem knihovny i obce

8. 3. 2017 l E. Semrádová Zprávy

Výroční zpráva o výkonu regionálních funkcí knihoven Královéhradeckého kraje shrnuje fungování krajského systému knihoven v roce 2016. Součástí zprávy jsou výkazy výkonů a financování regionálních funkcí.

Výroční zpráva ke stažení...