Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Aktuální zprávy > Krajská soutěž malých knihoven

Krajská soutěž malých knihoven

18. 3. 2024 l 

Soutěž knihoven, která je spojena s oceněním Rady Královéhradeckého kraje, byla vyhlášena
15. března 2024. 

Soutěžící knihovnu nominuje do soutěže její pověřená knihovna, a to nejpozději do 30. dubna 2024. Nominace přijímá oddělení služeb knihovnám Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Celkový počet soutěžících knihoven je maximálně 6. Za každý okres může nominaci získat nejvýše jedna knihovna, šestou knihovnu doporučuje komise Vesnice roku.
O vítězi rozhoduje Rada Královéhradeckého kraje na doporučení odborné poroty. Soutěžící knihovny jsou posuzovány podle kritérií navazujících na celostátní soutěž Knihovna roku. Ocenění pro knihovnu na 1. – 3. místě budou spolu s finanční odměnou předávána na slavnostním knihovnickém večeru, který se uskuteční 16. října 2024 ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové.

Další informace o krajské soutěži knihoven