Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Aktuální zprávy > Knihovny podporují čtenářství dětí a mládeže

Knihovny podporují čtenářství dětí a mládeže

17. 5. 2022 l E. Semrádová l Publikace

V roce 2021 jsme se na Královéhradecké knihovnické konferenci vydali za tématem čtenářství. Podporovat zálibu ve čtení u dětí i dospělých je úkol, který vychází ze samé podstaty knihoven a zároveň je to pro většinu knihovníků úkol blízký jejich srdci. Z toho důvodu jsme k tématu přistupovali optimisticky a lehko nacházeli zajímavé příklady z praxe, které pak zazněly v programu konference či se staly příspěvkem do sborníku.

Elektronický sborník ke stažení...