Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Aktuální zprávy > Knihovny jsou opět otevřeny

Knihovny jsou opět otevřeny

19. 5. 2020 l ES l Zrávy

Stav otevření knihoven k 19. 5. 2020

V Královéhradeckém kraji jsou k 19. 5. 2020  všechny profesionální knihovny otevřené, provoz zatím neobnovila pouze knihovna, která se pustila do rekonstrukce podlah a termín otevření má naplánovaný na 25. května. K 30. 4. 2020 mělo otevřeno 50 % profesionálních knihoven, od 4. 5. cca 80 % knihoven.

Všechny knihovny své služby přizpůsobují hygienickým pravidlům, řada knihoven zkrátila a upravila otevírací dobu, určila otevírací hodiny pro seniory nebo omezila počet osob, které mohou do čtenářských prostor najednou. V některých knihovnách se proto preferuje objednávání k návštěvě knihovny, půjčování přes okénko a vracení knih do biblioboxů. V době uzavření se některé knihovny více věnovaly rozvozu dokumentů, zejména imobilním čtenářům a stále v této službě pokračují.

Nedostupné zůstávají prezenční služby, internetová a poslechová místa, kopírování, čítárny a někde i toalety, což souvisí s konkrétními provozními možnostmi dané knihovny. Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové zprovozní volný výběr a studovny od 21. 5. 2020. Ale většina menších knihoven zatím z prostorových důvodů četbu a trávení volného času v půjčovnách a dalších čtenářských prostorách neumožňuje. Nekonají se kulturní a vzdělávací akce a v několika knihovnách už ohlásily veřejnosti, že se nabídka akcí obnoví až od září.

V době nuceného uzavření se mnohé knihovny přesunuly alespoň se skromnou nabídkou na své webové stránky a profily na sociálních sítích. A více než polovina knihoven využila online cesty k čilejší komunikaci se svými čtenáři než je jen oznámení, že je knihovna zavřená. Nejobvyklejší nabídkou byl odkaz na webového průvodce Moravské zemské knihovny v Brně #Knihovnyprotiviru. Knihovny, které mají kromě online katalogu v nabídce ještě jiné elektronické služby, více zviditelnily například půjčování e-knih.

Častá byla také doporučení a anotace k četbě a informování o námětech z kultury, které bylo možné najít na internetu a využít ve volném čase (např. e-výstavy, videa s četbou pro děti).

Pravidelnou komunikaci se čtenáři přes facebook zavedla Knihovna města Hradce Králové. V příspěvcích se objevují e-soutěže pro děti i dospělé, e-výstavy. Náměty z bohatého fondu hradenzií umožňují připravit hradeckým patriotům mnohá literární překvapení.

Mezi menší knihovny, které díky uzavření obohatily svůj web, patří Knihovna městyse Velké Poříčí. Originální videa s četbou pro děti dostupná na: https://knihovnavelkeporici.webk.cz/ jsou důkazem, že paní knihovnice si i na dálku umí s dětmi povídat.