Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Aktuální zprávy > Knihovna - věc veřejná

Knihovna - věc veřejná

18. 6. 2018 l E. Semrádová l Zprávy

Na co by se knihovny měly v budoucnu více soustředit?
Jaké nové služby by svým návštěvníkům měly nabízet?
 

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Sdružení knihoven ČR
a Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové byly pořadateli panelové diskuse
Knihovna – věc veřejná.
 
 
Diskuse se uskutečnila 13. června 2018, a to u příležitosti 100 let od založení Československa v roce 1918 a v souvislosti se stým výročím vydání 1. knihovního zákona z roku 1919. Cílem veřejné debaty bylo otevřít dialog mezi knihovníky a zástupci zřizovatelů knihoven o úloze a postavení knihoven v naší společnosti. Akce probíhala pod záštitou Ministerstva kultury ČR, Asociace krajů ČR, Spolku pro obnovu venkova ČR a Svazu měst a obcí ČR.
 

Kulatého stolu v Královéhradeckém kraji se za přítomnosti JUDr. Kateřiny Kalistové, náměstkyně ministra kultury pro řízení sekce živého umění, zúčastnili panelisté: Mgr. Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje pro oblast školství, kultury a sportu, Mgr. Kateřina Churtajeva, vedoucí odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradec Králové, Ing. Anna Maclová, náměstkyně primátora města Hradec Králové pro oblast sociálních věcí, zdravotnictví, kultury a cestovního ruchu, Mgr. Eva Svobodová, ředitelka Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, Mgr. Barbora Čižinská, ředitelka Knihovny města Hradce Králové, a Ing. Dušan Šustr, předseda Spolku pro obnovu venkova Královéhradeckého kraje a starosta Nepolis. Mezi mnoha diskutovanými tématy se často objevovala problematika prostorových možností knihoven a jejich financování nebo spolupráce knihoven a škol při výchově a vzdělávání mladé generace.

Diskuzi moderovala Mgr. Zlata Houšková.

Zkrácený záznam z akce je k dispozici na

Zkrácený záznam z akce je k dispozici na https://youtu.be/JDcBv1cPaeQ, upoutávku lze najít na https://youtu.be/3_sWeXsV.

 
Pro tuto panelovou diskusi byly připraveny infografiky (zde ke stažení):

Knihovny v královéhradeckém kraji v roce 2017

Regionální funkce v Královéhradeckém kraji v roce 2017Další informace k projektu Knihovna - věc veřejná...