Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Aktuální zprávy > K výkladu autorského zákona č. 121/2000

K výkladu autorského zákona č. 121/2000

K některým otázkám výkladu autorského zákona č. 121/2000

Některé často opakované dotazy v souvislosti s dodržováním autorského zákona v knihovnách jsou umístěny i na webu Národní knihovny.