Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Aktuální zprávy > Deník veřejné knihovny 2022

Deník veřejné knihovny 2022

3. 12. 2021 l E. Semrádová l Zprávy

Od roku 2022 dochází ke změnám ve vykazování výkonů knihoven, jsou v platnosti nové definice. Do evidence se bude více promítat využívání elektronických služeb, příklon ke komunitním službám. Větší důraz bude kladen na odborné vzdělávání zaměstnanců knihoven a měření spokojenosti uživatelů. Změny evidence se týkají všech veřejných knihoven zřizovatených městy nebo obcemi.

Aktuální formuláře pro sledování výkonů veřejných knihoven a definice nových ukazatelů:
Deník pro profesionální knihovny 2022
Deník pro neprofesionální knihovny 2022
Výkaz veřejné knihovny Kult V 12-01 za rok 2021