Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Pro knihovny > Aktuální zprávy > Březen – měsíc čtenářů (BMČ)

Březen – měsíc čtenářů (BMČ)

1. 2. 2011 – E. Semrádová
Bližší informace o Březnu – měsíci čtenářů naleznete na webu:
http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/brezen-mesic-ctenaru-2011-1

Svoji účast v BMČ si zaregistrujte na formuláři:

http://knihovnam.nkp.cz/sekceno.php3?page=01_Ob/09_Form/FormBMC11.frm 
nejpozději  do 24. 2. 2011.


Nové projekty v rámci BMČ:
Maraton čtení - autoři čtou svá díla v knihovnách, maraton může proběhnout v Týdnu čtení (7.-13. března), ale i kdykoliv jindy. Můžete získat finanční podporu od SKIP a Skanska na besedy s autory a autorská čtení, viz http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/maraton-cteni  

Čtenář roku 2011 - vyberte svého nejlepšího čtenáře. Cílem této aktivity je posilovat společenský význam a prestiž četby a ocenit ty, kteří služby knihoven nejvíce využívají,
podrobněji http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/ctenar-roku-2011 
 
V průběhu března proběhne 11. ročník soutěže o nejlepší webové stránky knihoven BIBLIOWEB 2011: http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/biblioweb-2011 

Březnové aktivity knihoven vyvrcholí tradiční akcí Noc s Andersenem (11. ročník!), která se koná 1. 4. 2011. Vice se dozvíte na http://www.nocsandersenem.cz/

K propagaci akce BMC byly vydány atraktivní plakáty a záložky, které můžete získat ve svých pověřených a krajských knihovnách!
Cílem akce je propojit čtenáře a organizace a instituce zabývající se četbou a čtenářstvím ke společné mediální kampani a dát o sobě vědět:
Ano, čteme a je nás hodně!