Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > O nás v tisku > Známe knihovnice a knihovníka Královéhradeckého kraje za letošní rok

Známe knihovnice a knihovníka Královéhradeckého kraje za letošní rok

Známe knihovnice a knihovníka Královéhradeckého kraje za letošní rok. parlamentnilisty.cz [online]. 27.10.2016, č. 301 [cit. 2016-11-03]. Dostupné z: http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1423&clanek=460224 

Ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové se již po osmé předávaly ceny nejlepším knihovnicím a knihovníkům našeho regionu. 

Slavnostní večer se uskutečnil pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje. Ocenění byla udělena v několika kategoriích. V kategorii Vesnice roku/Knihovna roku, v kategorii Malá veřejná knihovna a Knihovnice veřejné knihovny. 

Všichni ocenění mají společné nejen to, že k běžné činnosti knihovníka připojují s velkým zápalem a nápaditostí řadu aktivit pro děti i dospělé, ale i to, že svoji práci vykonávají s velkým zaujetím a radostí a věnují jí svůj volný čas. I díky nim ožívá kulturní život právě v jejich obci. 

Ceny nominovaným knihovnicím předával za Královéhradecký kraj první náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Otakar Ruml, dále Kateřina Hubertová, předsedkyně SKIP Východní Čechy, Roman Giebisch, předseda SKIP a ředitelka Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové Eva Svobodová. V rámci kulturního programu vystoupila básnířka, spisovatelka Věra Kopecká, která přednesla několik veršů ze svých básní a ze svého nového překladu poezie ukrajinského básníka Sergeje Šelkového. O hudební součást večera se postarala žákyně Základní umělecké školy Na Střezině Terezie Anna Rozsívalová. 

Všem oceněným gratulujeme. 

Cena hejtmana za moderní knihovnické a informační služby v rámci soutěže Vesnice roku/Knihovna roku 

Markéta Tučková, knihovna Bartoňovice 

Kategorie Malá veřejná knihovna 

Marie Pavelková, knihovna Hlušice 

Světla Krausová, knihovna Valdice na Jičínsku 

Aleš Antoš, knihovna v Řešetově Lhotě 

Markéta Stonjeková, knihovna Olešnice v Orlických horách 

Dana Gregová, knihovna Kohoutov 

Kategorie Knihovnice veřejné knihovny 

Lenka Holá, knihovna města Hradce Králové