Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > O nás v tisku > Vzor německých knihoven : exulant Ottendorfer ve Svitavách vybudoval sbírku, která obsahovala deseti

Vzor německých knihoven : exulant Ottendorfer ve Svitavách vybudoval sbírku, která obsahovala desetitisíce svazků / Gabriela Gregorová

Mladá fronta Dnes. - Roč. 19, č. 78 (2.4.2008), s. 4. Kraj Pardubický.

Když v roce 1850 opouštěl Valentin Oswald Ottendorfer potají Svitavy, aby uprchl do USA, asi by nikdo nevěřil, že se o pár desítek let zaslouží o vybudování veřejné německé knihovny v rodném městě… Poté, co v roce 1945 došlo ke zrušení knihovny, byl zbytek knih uložen ve sklepních prostorách Langrovy vily. Podmínky pro skladování se ukázaly jako naprosto nevyhovující a v roce 1977 si knihy odvezli pracovníci svitavského muzea. Po konzultaci s odborníky Krajské knihovny v Hradci Králové plesnivé a zničené publikace vyřadili a zahájili soupis zbylých svazků. Jejich úsilí ale stěžoval jednak nedostatek prostoru a hlavně fakt, že šlo o knihy německé, z nichž mnohé byly dokonce psané švabachem. K definitivní evidenci a záchraně došlo až po roce 1989, hlavně zásluho Marty Müllerové, která každou z několika tisíc knih opatřila kartičkou se stručným popisem a obsahem díla ...