Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > O nás v tisku > V předměřické základní škole se žáci radují z nové knihovny

V předměřické základní škole se žáci radují z nové knihovny

V předměřické základní škole se žáci radují z nové knihovny. Hradecký týden. 05.06.2019, č. 23, s. 10. ISSN 2571-0486

Na jaře letošního roku byla dokončena rekonstrukce a modernizace interiéru hospodářského objektu Základní školy v Předměřicích nad Labem. Žáci a pedagogové tak získali další prostory potřebné nejen k výuce, ale i k rozvíjení zájmové činnosti žáků. Za materiály děkujeme škole v Předměřicích nad Labem. 

Předměřice nad Labem – V přízemí tohoto objektu se nyní nacházejí dvě třídy školní družiny, v prvním poschodí zcela nově vybavené dílny a cvičná kuchyň pro výuku pracovních činností, keramická dílna a rovněž kompletně nově vybavená počítačová učebna s kabinetem pro pedagogy. V podkroví je umístěná Obecní knihovna Předměřice nad Labem. Všechna poschodí jsou vybavena moderním sociálním zázemím. Bezbariérový přístup zajišťuje výtah. 

Významným dnem pro základní školu se stal 28. květen, kdy se uskutečnilo slavnostní zahájení provozu této zrekonstruované části budovy za přítomnosti hostů. Ředitel školy Pavel Hebelka přivítal starostku Obecního úřadu Předměřice nad Labem Stanislavu Markovou, místostarostu Tomáše Mikoláška a technika Vladimíra Kalouska, dále zástupce Projektové kanceláře Třebechovice pod Orebem Stanislava Novotného, zástupce stavební firmy REDOMO a.s. Jiřího Klimenta a zástupce Truhlářství KEST s.r.o. Hradec Králové Josefa Emlara. Slavnostního setkání se zúčastnily také ředitelka Studijní a vědecké knihovny Hradec Králové Eva Svobodová a hlavní metodička Andrea Součková, z Knihovny města Hradec Králové knihovnice Ilona Halberštatová a Barbora Maňáková a další knihovnice z okresu Hradec Králové a Trutnov. Ve svém projevu ředitel školy dále poděkoval všem, kteří se na rekonstrukci podíleli a podporovali ji a ocenil přínos získaných učeben pro pedagogickou činnost a práci školy. Děkovnou řeč pronesla také starostka Marková. Po přestřihnutí slavnostní stuhy následovala prohlídka jednotlivých místností. Přítomní ocenili, jaké prostředí pro výuku se podařilo vytvořit. 

Další část úterního dopoledne probíhala v prostorách knihovny. Kulturní program, pásmo mluveného slova a hudby, připravili žáci základní školy. Učitelka a knihovnice Jana Kopřivová seznámila přítomné s historií Obecní knihovny v Předměřicích nad Labem, která je jako jedna z mála knihoven u nás umístěna v budově školy a která zároveň slouží také jako knihovna školní. Pohovořila o dosavadní činnosti knihovny, ocenila současnou moderní podobu knihovny a poděkovala Obecnímu úřadu v Předměřicích nad Labem za vstřícnost a trvalou podporu činnosti knihovny. Přítomné knihovnice popřály předměřické knihovně mnoho úspěšných akcí a spokojených čtenářů. Následovala prohlídka knihovny vyzdobené výtvarnými pracemi žáků a obrazovou dokumentací z činnosti knihovny. Pohoštění pro přítomné obstarávali žáci školy. V odpoledních hodinách probíhal Den otevřených dveří pro veřejnost. Přestože celé odpoledne pršelo, možnost podívat se do nově otevřených prostor školy a do knihovny využilo 179 návštěvníků, kteří nešetřili chválou.