Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > O nás v tisku > Uspěli v prvním volebním období

Uspěli v prvním volebním období

ign. / Orlické noviny - Rychnovsko. - Roč. 13 (13.10.2004), s. 7.

Rychnov n. K. - V zastupitelstvu Královéhradeckého kraje již čtyři roky pracují dva zástupci regionu, a to rychnovský starosta Jiří Rokl a Josef Ješina. Oba kandidáti se opět chystají do blížících se voleb.
1. Když se ohlédnete zpátky, myslíte si, že vaše práce v kraji byla prospěšná?
2. V případě, že se do zastupitelstva opět dostanete, v čem chcete pokračovat, co je třeba dokončit?
Jiří ROKL (US-DEU) - (kandidátky: okres 1, kraj 6)
1. "Jako člena rady s gescí za kulturu a památkovou péči mě každoročně potěšila skutečnost, že zastupitelé dokázali podpořit mnou předkládané návrhy na rozpočet kraje pro tuto oblast. Největší objem prostředků byl směřován do grantů na opravu památek, přičemž tento trend byl po čtyři roky stoupající a v letošním roce dosáhl výše 43 milionů korun, které byly určeny pro více jak 350 žadatelů. Samostatnou kapitolou se stala výstavba nového objektu Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, kde po mnoha letech velkého úsilí dochází v letošním roce k zahájení výstavby. Tato stavba patří k největším investičním akcím Královéhradeckého kraje v současnosti. Neméně důležitá byla pro mě možnost podpořit po několik let odkládané opravy silnic druhé a třetí třídy, které přešly do majetku kraje. Díky zastupiteli schváleným dodavatelským úvěrům se největší objem oprav uskutečňuje právě v letošním roce."
2. "První volební období znamenalo pro nové zastupitelstvo především povinnost zvládnout převzetí mnoha institucí, které do roku 2000 zřizoval stát. Jednalo se především o všechny střední školy a učiliště řádově v počtu 160, všechny okresní nemocnice a zdravotnická zařízení, 11 příspěvkových organizací v oblasti kultury a nemalý počet zařízení z oblasti sociální péče. Zastupitelstvo projednalo dlouhodobé záměry pro takřka všechny oblasti, které se začínají postupně realizovat. V případě, že bych získal potřebnou podporu a měl možnost být členem zastupitelstva kraje i v dalším období, rád bych znalosti získané za poslední čtyři roky zúročil ve prospěch našeho regionu. Snažil bych se najít místo svého působení v oblasti kultury a památkové péče a zcela jistě bych prosazoval pokračování započatých oprav komunikací."
Josef JEŠINA (ČSSD) - (kandidátky: okres 1, kraj 4)
1. "Myslím si, že se nám podařilo skonzolidovat a rozběhnout práci kontrolního výboru, jehož jsem předsedou od samého počátku. Jsme však v prvním volebním období po vzniku krajů, a proto bylo všechno nové, spoustě věcí jsme se museli učit. To ale platí o všech výborech, kde jsme vstupovali do neznáma. V každém případě ale kontrolní orgán nebyl destabilizujícím článkem krajského zastupitelstva. Naším úkolem je kontrolovat například správné použití grantu, darů a různých účelových dotací. Evidujeme zhruba přes třicet akcí, v jednom případě jsme řešili konkurz na místo ředitele zvláštní školy."
2. "Chtěl bych využít zkušenosti z kontrolní komise, a to v jakékoliv funkci. Jde však o časově náročnou práci, a proto by měl být její předseda uvolněný a nikoliv se scházet s ostaními pouze jednou za měsíc. Mohl bych však pracovat i v dopravní komisi, jsem zaměstnán u Správy a údržby silnic, ale i v regionálním výboru či v gesci za sport. Za rok jdu totiž do důchodu, a proto bych měl čas i na více aktivit."