Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > O nás v tisku > Tři nejlepší knihovnice má i Jičínsko

Tři nejlepší knihovnice má i Jičínsko

(red). Tři nejlepší knihovnice má i Jičínsko. jicinsky.denik.cz [online]. 11.10.2018, č. 284 [cit. 2018-11-26]. Dostupné z:  https://jicinsky.denik.cz/zpravy_region/tri-nejlepsi-knihovnice-ma-i-jicinsko-20181011.html 
 
Jičín - Ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové byli ve středu vyhlášeni nejlepší knihovníci našeho kraje a získali ocenění Knihovník Královéhradeckého kraje za rok 2018. 
 
Z jičínského regionu byly oceněny tři ženy: 
Stanislava Benešová, vedoucí Městské knihovny v Nové Pace, 
Věra Černá, dobrovolná knihovnice v Místní knihovně Brada-Rybníček, 
Dana Malá, dobrovolná knihovnice v Místní knihovně Prachov 
 
Stanislava Benešová pracuje celý život v knihovně. Za jejího působení v Městské knihovně v Nové Pace došlo k významnému rozkvětu knihovny. Knihovna se stala jedním z center města. Díky velké aktivitě Stanislavy Benešové je výborná spolupráce se všemi školami a dalšími organizacemi ve městě. Pořádá akce pro celou rodinu: Masopust, do kola mě holka pusť; Vynášení Morany. Je plná nápadů, o které se ráda podělí s ostatními knihovnicemi. Její veselá povaha a dovednost vtipně podat informace jsou vždy vítány mezi čtenáři. Je dlouholetou velmi aktivní členkou Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR. 
RNDr. Věra Černá má velké zásluhy na obnovení knihovny v obci. Podílí se aktivně na přípravě i realizaci kulturních akcí. Velmi úzce spolupracuje se Spolkem Isidor. Sama si spravuje webové stránky, které jsou aktuální, plné zajímavých odkazů a fotografií. Je to nejlepší web malé knihovny v jičínském regionu. 
Ing. Dana Malá vede knihovnu velmi dobře již 28 let. V letošním roce oslavila významné životní jubileum. Podílí se aktivně na přípravě i realizaci všech kulturních akcí v obci. Čtenářům dovede poradit, starším spoluobčanům nosí knížky domů. U čtenářů je oblíbená, je to milá a vždy usměvavá knihovnice.