Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > O nás v tisku > Tipy deníku

Tipy deníku

Tipy deníku. Hradecký deník. 01.11.2018, roč. 27, č. 254, s. 4. ISSN 1210-602X

Paměť národa: 50. léta očima hradeckého "pétépáka" 

1. listopad 
Studijní a vědecká knihovna zve na třetí večer z cyklu kinovečerů, který pořádá Paměť národa Východní Čechy ve spolupráci s městem Hradec Králové, projektem Hradecké osmičky a Studijní a vědeckou knihovnou. Každý měsíc máte možnost seznámit se s pamětníkem události, která poznamenala naše dějiny. Bude promítnut krátký film a po něm bude beseda s osobností, která autenticky přiblíží zlomové události naší historie. Beseda s bývalým příslušníkem PTP začíná dnes v 17 hodin. 

[...]