Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > O nás v tisku > Tipy deníku

Tipy deníku

HORYNOVÁ, Pavla. Tipy deníku. Hradecký deník. 19.11.2018, roč. 27, č. 268, s. 2. ISSN 1210-602X

Setkání s autory a autogramiáda 

19. listopadu 
Aleš Palán a Marie Svatošová, Pavel Renčín, Jakub Szántó a Pavel Kosatík – to jsou autoři knih, s nimiž se dnes mohou setkat zájemci ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové. Setkání s autory knih spojené s autogramiádou začne v 17.30, tituly je zde možné zakoupit s patnáctiprocentní slevou.  

[...]

Osmičkové roky v Československu a Itálii 

22. listopadu 
Jak se říká, nepřítel našeho nepřítele je náš přítel, a často nic nespojuje lidi tolik jako právě tento společný nepřítel. Itálii a Československo pojila anebo rozdělovala příslušnost či odpor k větším evropským mocnostem, které diktovaly politiku na kontinentu. Dott. Andreas Pieralli: Itálie a Československo ve vleku osmičkových roků je název přednášky, na kterou zve Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 22. listopadu od 17 hodin. 

[...]