Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > O nás v tisku > Tipy deníku

Tipy deníku

Tipy deníku. Hradecký deník. 10.10.2019, roč. 28, č. 235, s. 2. ISSN 1210-602X

Jana Jebavá: Parmigianino, zázračné obrazy manýrismu

V Hradci Králové dnes od 17 hodin 
Přednáška se bude věnovat italskému manýristickému malíři a rytci, který se inspiroval předními renesančními velikány Itálie. Věnoval se převážně náboženským tématům, která zobrazoval svébytným znázorněním figurální malby. Jeho postavy jsou charakteristické protáhlým tvarem, který je ve spirále, s důkladným propracováním šatstva.
Přednáší Jana Jebavá ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové od 17 hodin. Vstupenka pro dospělé stojí 60 korun, studenti a senioři zaplatí polovinu. Děti do 12 let mají vstup zdarma.

[...]