Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > O nás v tisku > Tipy deníku

Tipy deníku

Tipy deníku. Hradecký deník. 22.10.2019, roč. 28, č. 245, s. 2. ISSN 1210-602X

[...]

Přednáška: Od porodní báby k porodní asistentce

V Hradci Králové dnes od 17 hodin 
Přednáška z cyklu "Každodennost v historii" představí porodní báby jako profesní skupinu. Zaměří se na jejich společné znaky, na to, jak se měnilo jejich předběžné i odborné vzdělání, jaká byla motivace stále mladších žen vstoupit do kurzu, jaké byly jejich rodinné poměry, příjmy a povinnosti. Nastíní také postupný přechod k profesi porodní asistentky.
Vstup činí 60 korun, přednáška začíná ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové dnes v 17 hodin.

[...]