Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > O nás v tisku > Tipy deníku

Tipy deníku

HORYNOVÁ, Pavla. Tipy deníku. Hradecký týden. 06.03.2019, č. 10, s. 10. ISSN 2571-0486

[...]

Fotografové Dana Marková a Zdeněk Malec: Protiklady protinožců 

6. březen 
Ve středu od 17 hodin můžete vyrazit na slavnostní zahájení výstavy dvou fotografů, Zdeňka Malce a Dany Markové. Autoři připravili malou konfrontaci fotografií dobře známé staré Evropy s fotografiemi z druhé strany polokoule, z Nového Zélandu. Sami můžete posoudit, co je stejné a co jiné. Vždy ale najdete mezi fotografiemi z Evropy a Nového Zélandu spojovací linku. Skupina stepařů TDC Avalanche z Hradce Králové v rytmu zadupe právě až na naše protinožce na Novém Zélandu. Úvodní slovo pronesou Zdeněk Malec a Dana Marková. Výstavu můžete zhlédnout od 7. do 28. března vždy od pondělí do pátku od 13 hodin do 18 hodin v galerii U Přívozu v Hradci Králové v budově vědecké knihovny

Každodenní život v době temna 

7. březen 
Doba temna představuje dlouhý časový úsek pobělohorských Čech až hluboko do 18. století. Stále jsou o něm zakořeněné názory, že to bylo období všestranného úpadku státu, společnosti u nás. Zvláště pak, že trpěl pobělohorský venkov, nevolníci, roboty apod. Bylo tomu opravdu tak? Anebo se jedná o jistý mýtus či křivé zrcadlo minulosti? Přednáška se pokusí ukázat, že každodenní život obyčejných lidí se mohl velmi odlišovat od uvedených negativních představ. Život českého venkova se řídil formálními i neformálními pravidly, která se nejednou lišila od státem vydávaných norem. Český venkov byl velmi odolný vůči působení armády stejně jako různým nařízením vrchnosti. Přednáška pojedná o soudobé kriminalitě, sexuálním jednání lidí i o dalších skutečnostech, které ovlivňovaly jejich každodenní život. Začátek přednášky bude v 17 hodin v konferenčním sále vědecké knihovny v Hradci. 

Klub seniorů: Tvorba masopustní masky 

7. březen 
Workshop navazující na únorovou přednášku o masopustu. Vytvoříte si maškarní masku a ochutnáte některý z masopustních pokrmů. Workshop vede Marie Havlová z Muzea východních Čech v Hradci Králové a proběhne v prostorách Studijní a vědecké knihovny v Hradci. Akce začíná v 10 hodin. 

[...]