Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > O nás v tisku > Tipy deníku

Tipy deníku

Tipy deníku. Hradecký deník. 21.03.2019, roč. 28, č. 68, s. 2. ISSN 1210-602X

[...] 

Gotika uprostřed Koruny české 

21. březen 
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové zve na přednášku Andrey Černé, která bude prezentovat předměty ze sbírek Muzea východních Čech v Hradci Králové chystané na výstavu "Uprostřed Koruny české". Připravovaná výstava představí gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Přednáška začíná dnes v deset hodin. 

[...]