Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > O nás v tisku > Tipy deníku

Tipy deníku

Tipy deníku. Hradecký deník. 25.03.2019, roč. 28, č. 71, s. 2. ISSN 1210-602X
 
[...]

Živ jsa, pamatuj na smrt... 

26. březen 
Představy o životě a smrti se v minulosti lišily od našeho vnímání, z našich životů vytěsněná a sekularizovaná smrt se značně odlišuje od vnímání smrti jako následku prvotního hříchu a současně jako rozhodujícího okamžiku pro osud duše na onom světě. Umírání bylo chápáno jako kritický okamžik, v němž je možno mnohé napravit, ale také pokazit a ztratit naději na spásu. Každodenní příprava na smrt byla proto přirozenou součástí života a "memento mori" tvořilo jeden z pilířů předmoderní mentality. Přednáška představí raně novověký ideál dobrého umírání, dobové chápání posledních věcí člověka a funerální a komemorativní média, která sloužila k výchově k dobré smrti. Přednáška proběhne ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové od 17 hodin.