Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > O nás v tisku > Tipy deníku

Tipy deníku

Tipy deníku. Hradecký deník. 21.02.2019, roč. 28, č. 44, s. 2. ISSN 1210-602X

[...] 

Seniorský klub: Masopust 

21. února 
Tentokrát se setkání klubu seniorů bude zabývat tématem masopustu. Marie Havlová bude povídat o zvycích a pokrmech v období masopustního veselí. Přiblíží význam jednotlivých masek a jejich podobu dle krajů a období. Setkání proběhne od 10 hodin v hradecké Studijní a vědecké knihovně

[...] 

Jana Jebavá: Vatikánská muzea 

21. února 
Přednáška ve studijní knihovně v Hradci představí od 17 hodin jeden z největších komplexů uměleckých sbírek na světě, který obsahuje průřez dějinami umění od starověku po současnost. Základem vatikánského muzea je sbírka klasických děl z doby pontifikátu renesančního papeže Julia II. Zaměříme se na díla Raffaela, Caravaggia, da Vinciho, Poussina i dalších. 

[...]