Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > O nás v tisku > Tipy deníku

Tipy deníku

HORYNOVÁ, Pavla. Tipy deníku. Hradecký deník. 17.12.2018, roč. 27, č. 292, s. 2. ISSN 1210-602X 

[...]

Památná místa Královéhradeckého kraje 

do 31. prosince 
Letošní rok je ve znamení oslav 100. výročí vzniku Československa, státu, jenž vzešel z trosek rakousko-uherské monarchie. Konec války nepřinesl pouze čerstvě získanou samostatnost, kterou lidé oslavovali také sázením lip svobody, ale ukončil i pětileté útrapy milionů obyvatel. Již v průběhu války začala nejen na hřbitovech vznikat pietní místa, která připomínala oběti válečné vřavy, jež často nemohly být důstojně pohřbeny v domovině. Putovní výstava ukazuje na panelech typologii a autorství pomníků v kraji, pomníky a stromy republiky v jednotlivých okresech. Výstavu si můžete prohlédnout v hradecké Studijní a vědecké knihovně

[...] 

Výstava posluchačů Hradecké fotografické konzervatoře 

do 31. prosince 
Hradecká fotografická konzervatoř je intenzivní studium fotografie v rozsahu tří výukových bloků, organizované formou dálkového řízeného samostudia. Uskutečňuje se v pravidelných víkendových setkáních jedenkrát měsíčně, převážně v prostorách Impulsu, centra podpory uměleckých aktivit v Hradci Králové. Studium je koncipováno pro vyspělé fotografy, kteří zvládli fotografickou techniku a černobílý proces při zpracování fotografií ve fotokomoře. Studium je zakončené absolventskou výstavou, kterou můžete zhlédnout v galerii U Přívozu Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Součástí výstavy jsou i absolventské fotografické knihy, které posluchači nejen ilustrovali svými fotografiemi, ale napsali i text.