Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > O nás v tisku > Spolupráce napříč kraji pomáhá rozvíjet region

Spolupráce napříč kraji pomáhá rozvíjet region

ZLINSKÁ, Zuzana. Spolupráce napříč kraji pomáhá rozvíjet region. Krajské noviny. 28.07.2017, roč. 16, č. 7, s. 8. ISSN 1213-9998

TÉMA 

Královéhradecký kraj se snaží připravit projekty, prostřednictvím kterých bude region rozvíjet. Jednou z možností je i čerpání podpory pomocí naplňování Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace. 

"Díky tomu, že v této oblasti spolupracujeme, společně se snažíme území posilovat. Královéhradecký kraj se snaží využít územní investice například v oblasti školství, kde je důležitá spolupráce SŠ a VOŠ s VŠ, případně se klade důraz na stáže pedagogů a studentů ve firmách a na spolupráci firem a škol při úpravě profilů absolventů," uvedla tisková mluvčí Královéhradeckého kraje Martina Götzová. Počítá se s investicemi spjatými s rekonstrukcemi, modernizacemi a vybavením. Další prioritou jsou investice do regionálního rozvoje, tedy do oblasti kultury a pamětihodností. Královéhradecký kraj má dostatek zkušeností s čerpáním evropských peněz v minulém programovém období a chce si i nadále dobře vést v tomto programovém období. Proto připravuje projekty na modernizaci škol, velkou výzvou je připravovaná rekonstrukce Gayerových a Vrbenského kasáren či Studijní a vědecké knihovny. "V součtu to jsou projekty za více než 300 milionů korun, přičemž podíl vlastních prostředků kraje je přibližně 10 %. Zda právě tyto projekty budou úspěšné, ukáže až výsledek hodnocení v rámci jednotlivých výzev k předkládání žádostí o podporu," sdělila Martina Götzová. 

OPRAVY ŠKOL I PAMÁTEK 

Aktuálně se pracuje například na projektu modernizace dílen pro výuku odborného výcviku strojírenských oborů a elektro oborů na SPŠ Hradec Králové, dále by kraj rád uspěl s projektem rekonstrukce laboratoří na zdravotnické škole v Hradci Králové, výuku řemeslných oborů by rád zlepšil i v Chlumci nad Cidlinou a také na SOŠ a SOU Vocelova v Hradci Králové. Dalším významným projektem je rekonstrukce budovy Gayerova kasárna v Hradci Králové, kterou využívá Muzeum východních Čech. Zrcadlově situovaný objekt v areálu s názvem Vrbenského kasárna v Hradci Králové by měl být rovněž zrekonstruován. 
Královéhradecký kraj musí mít připraveny finanční prostředky na předfinancování a spolufinancování připravovaných projektů. "Míra spolufinancování je odvislá od konkrétních operačních programů a výzev pro předkládání žádostí, většinou je to 10 % na spoluúčast, a dále si kraj musí zaplatit všechny výdaje, které s projektem vznikly, ale není možné je uhradit z dotačních peněz," dodala Martina Götzová. 
Královéhradecký kraj využívá své příspěvkové organizace - Centrum investic, rozvoje a inovací, p. o., pro zpracování většiny svých projektových žádostí. Tato organizace má zkušené projektové manažery, kteří dokonale znají fungování strukturálních fondů. Tito odborníci ve spolupráci s věcně příslušnými odbory krajského úřadu zajišťují nejen sepsání žádosti, ale i projekty v realizaci řídí a monitorují je i v době udržitelnosti.