Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > O nás v tisku > Služba pro mimohradecké čtenáře

Služba pro mimohradecké čtenáře

vá. / Hradecké noviny. - Roč. 13 (28.04.2004), s. 8.

Hradec Králové - Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové disponuje nepřeberným množství kvalitních informačních zdrojů, které zatím čtenáři nedovedou v plné míře využívat. Vedoucí odboru speciálních služeb knihovny Lenka Málková proto připomíná, jakým způsobem se i zájemci z míst mimo krajské město mohou k potřebným informacím dostat.
"Všechny knihovny v malých obcích i větších městech mají možnost, ba dokonce povinnost, zajistit pro čtenáře žádaný titul z jiné knihovny. Říká se tomu meziknihovní výpůjční služba a není to nic nového pod sluncem. Čtenáři jen občas nevědí, že mají na takovou službu právo," domnívá se knihovnice.
Stejným způsobem je možné si objednat kopie článků z novin a časopisů, které menší knihovny zpravidla neodebírají. Platí to i v případě, kdy čtenář potřebuje článek ze starších novin. Vybrané knihovny ze zákona uchovávají povinný výtisk všech novin a časopisů vycházejících v naší zemi. V Královéhradeckém kraji to je právě Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové.
"Od počátku letošního roku doručování kopií článků probíhá elektronicky, takže i na venkově dokument získáte nejpozději do dvaasedmdesáti hodin," ujišťuje Lenka Málková.
Pokud čtenář požádá o zajištění kopie článku místní knihovnu, její pracovník e-mailem nebo dopisem, není-li knihovna připojena k internetu, objedná kopii dokumentu ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové. Jinak než prostřednictvím místní knihovny zatím objednávání kopií dokumentů možné není, ale už v blízké budoucnosti se dočkáme poskytování této služby i fyzickým oosobám.