Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > O nás v tisku > Škola synagogu nechce / Stanislav Ďoubal

Škola synagogu nechce / Stanislav Ďoubal

Mladá fronta Dnes. - Roč. 18, č. 156 (7.7.2007), s. 2. Kraj Hradecký.

Dnes sídlí v někdejší židovské synagoze na křižovatce Pospíšilovy třídy a třídy ČSA v Hradci Králové vědecká knihovna. Protože po dostavbě nové knihovny bude budova volná, židovská obec pro ni hledá využití.

Synagoga patří pražské židovské obci a ta ji nabídla hradecké univerzitě. Škola však budovu nechce, protože buduje nové pavilony a chystá rekonstrukce svých budov v centru města. "Nedovedu si představit, jak bychom mohli budovu využít. Chceme se nyní soustředit na výstavbu v našem areálu na soutoku a postupně opravit budovy na náměstí Svobody. Nemůžeme rozptylovat síly," řekl kancléř univerzity Ondřej Tikovský.

Radnice: Na nás se nikdo neobrátil

Záchranné lano by možná mohla hodit hradecká radnice. "Synagoga je velmi zajímavý objekt v centru města, navíc v blízkosti magistrátu. Zatím se však na nás nikdo neobrátil, proto jsme se pronájmem budovy nezabývali. Mohli bychom ji využít, ale otázkou je, co by tam mohlo být. Rekolaudace budovy by zřejmě znamenala požadavek vytvoření parkovacích míst, což celou věc komplikuje," řekla náměstkyně primátora Pavla Finfrlová.

Informace o plánech židovské obce se od zástupce společnosti Matana, která se o její budovy stará, zatím získat nepodařilo. Před časem však zástupce společnosti Mojmír Malý řekl MF DNES, že by budova byla vhodná pro výstavy či koncerty. Zároveň vyloučil, že by se v ní mohly opět konat bohoslužby. "Rádi bychom našli podobně seriózního partnera, jakým je knihovna," řekl Malý.

V hradecké synagoze, postavené v letech 1904 až 1905 architektem Václavem Weinzettelem, se konaly bohoslužby do začátku 2. světové války a krátce po ní. Na přelomu 60. a 70. let minulého století objekt koupila státní vědecká knihovna, která ho zrekonstruovala a upravila pro své potřeby. "Budova byla v roce 1994 předána židovské obci a od té doby jsme v ní v nájmu," uvedla ředitelka knihovny Eva Svobodová. Když však knihovně budova přestala stačit, začala v Hradci stavět novou pětipatrovou budovu za téměř 400 milionů korun.

Hotova má být příští rok. "Přestěhovat do nového bychom se chtěli v září nebo říjnu," uvedla ředitelka Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové Eva Svobodová.

Hradecká synagoga je jednou z devatenácti mimopražských synagog v Česku. Její technický stav však není dobrý. Zvenku na ní sice svítí téměř nová fasáda, ale opravy vnitřních prostor budou zřejmě velmi náročné. "Zvenku je dům pěkný, zato uvnitř je stav poměrně dezolátní. Muselo by se to celé předělat. Myslím, že by tam mohla být nějaká kulturní nebo finanční instituce. To je však již věc majitele," řekla Svobodová.