Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > O nás v tisku > Secesní budova slouží stále vědecké knihovně / Jiří Malina

Secesní budova slouží stále vědecké knihovně / Jiří Malina

Hradecký deník. - Roč. 16, č. 166 (19.7.2007), s. 4.

Ukrytá a znovu objevená tajemství královéhradecké historie (84).

Už brzy bude dokončena výstavba nové studijní a vědecké knihovny U Přívozu. Více než milion svazků knih se přemístí do nové budovy, které Hradečáci říkají "ementál", podle vzhledu stavby. Zatím stále knihovna přebývá v secesní budově na rohu ulice Československé armády a Pospíšilovy třídy. Objevme spolu tajemství, které si můžeme přečíst na desce, připevněné u vchodu knihovny: "Zde sloužil svému bohu lid židovské obce". Dokládá, že to byla budova druhé židovské synagogy, postavená v sousedství středověkého ghetta. Původní židovské ghetto je v Hradci Králové doložené na Kavčím plácku a mělo tři až čtyři domy. Budova synagogy stojí už za bývalou hradební linií. První židovská synagoga byla v zadním traktu objektu v Rokitanské ulici, který měl číslo 67. Tato synagoga byla zbořená v šedesátých letech 19. století. Druhou synagogu postavil v letech 1904 a 1905 architekt Václav Weinzettel. Budovu zdobila dekorativní fasáda, která byla kombinací secese a orientálních prvků. Pod hlavní kopulí hlásal hebrejský nápis "V příbytek Boží jsme chodívali pospolu" . Jinak kopule, minaret a oblouky obsahují maurské prvky. Hradecká synagoga byla vyzdobená sedmiramennými svítidly a hlavním lustrem v secesním slohu, až do doby, kdy se začalo s odstraňováním vnitřního zařízení a přestavbou na půjčovnu knih. To bylo v roce 1969 a vše bylo dokončené roku 1971. Celý interiér synagogy odpovídal předpisům pro modlitebnu. Bylo tady vyvýšené místo pro kazatele a za oponou se nacházela schránka pro výklady tóry, morálních a rituálních předpisů obsažených v ustanoveních talmudu. V roce 1994 byla budova vrácena Židovské obci v Praze. Snad jenom jedno tajemství: Původ pojmu synagoga sahá do 6. století před naším letopočtem. Synagoga představovala v zásadě jeruzalémský chrám. Shromáždění bylo obráceno tváří k Jeruzalému. Hlavní bohoslužby se konaly v sobotu.