Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > O nás v tisku > Pro knihy k Orlici

Pro knihy k Orlici

(men). / Euro. - Roč. 46, č. 44 (1.11.2004), s. 15.

PRAHA (men) - Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové by v roce 2007 mohla opustit nevyhovující prostory v několika budovách ve městě a nastěhovat se do nového objektu Knihovnicko-informačního centra, jehož výstavba začala na pozemku na břehu Orlice. Náklady na nový komplex představují investici 324 milionů korun. Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, která je investorem díla, byla založena již v roce 1949. V současné době sídlí instituce ve třech od sebe poměrně vzdálených objektech, což prodražuje provoz.
Na začátku roku 2002 vešla v platnost smlouva o pronájmu pozemků pro výstavbu nové knihovny a ještě téhož roku byla vyhlášena architektonická soutěž.
"Do tendru bylo přihlášeno šedesát návrhů. Porota ve finále vybírala ze čtyř návrhů. V soutěži nakonec zvítězil projekt architektonické kanceláře Projektil Architekti, říká ředitelka knihovny Eva Svobodová.
Objekt postaví společnost VCES. Komplex po dokončení zahrne kromě čítáren, internetového klubu a depozitářů také konferenční sál a výstavní síň.