Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > O nás v tisku > Poznejme se navzájem na festivalu sociálních služeb

Poznejme se navzájem na festivalu sociálních služeb

(red). Poznejme se navzájem na festivalu sociálních služeb. Hradecký deník. 18.06.2015, roč. 24, č. 141, s. 2. ISSN 1210-602X

Nenechte si ujít 

Hradec Králové – Které sociální služby východočeská metropole nabízí? To se dozvíte na festivalu Poznejme se navzájem už tento pátek od 9 do 18 hodin v kampusu Univerzity Hradec Králové. Jeho smyslem je zvýšit povědomí široké veřejnosti o poskytovaných sociálních a souvisejících službách a prostřednictvím programu nabídnout co nejvíce aktivit, při nichž se mohou "poznat navzájem" nejen poskytovatelé a klienti sociálních služeb, ale i široká veřejnost. 

Festival město pořádá léta 

"Myšlenka pořádat festival se zrodila před lety v procesu komunitního plánování, které koordinuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví magistrátu města, jako reakce na nedostatečnou informovanost občanů města o nabídce poskytovatelů jak sociálních, tak navazujících služeb. Dnes je tato oblíbená a hojně navštěvovaná aktivita nejenom místem získání odborných informací, ale také místem vzájemného sdílení praktických zkušeností – jak poskytovatelů, klientů, rodinných příslušníků, místem prožitkového poznávání různých omezení z důvodu zdravotního hendikepu, místem navazování spolupráce, místem kulturního vyžití a relaxace, přátelského setkávání," zve na akci náměstkyně primátora Anna Maclová. 

Hudební i taneční program celý den 

Festivalové městečko s pódiem a více než šedesáti výstavními stánky vyroste stejně jako loni na plácku u Studijní a vědecké knihovny. Výstavní stánky návštěvníkům nabídnou mnoho, nejen informace z oblasti sociálních a dalších souvisejících služeb, ale i různé výrobky klientů těchto služeb a žáků speciálních škol. Na hlavním pódiu bude po celý den probíhat hudební, taneční a také dramatický program.