Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > O nás v tisku > Postaví knihovnické centrum

Postaví knihovnické centrum

Jiří Bednář. / Právo. - Roč. 14, č. 253 (30.10.2004), s. 23.

Areál se stane novou dominantou Hradce Králové
Stavbě nového Knihovnicko-informačního centra v Hradci Králové už nic nebrání. Tento týden byl slavnostně položen základní kámen velkorysého areálu, který se stane novou dominantou města a představuje investici ve výši 324 miliónů korun.
Studijní a vědecká knihovna byla v Hradci Králové založena již v roce 1949 a sídlí v budově na Eliščině nábřeží. V roce 1968 byla zakoupena bývalá synagoga a po ukončení rekonstrukce zde začala působit půjčovna, odbor zpracování a ředitelství knihovny. Prostory na nábřeží zůstaly určeny pro studovny.
V roce 1983 vznikly první depozitáře knihovny na Pouchově. Činnost knihovny tak dosud probíhá ve třech od sebe značně vzdálených objektech, což prodražuje provoz a prodlužuje dobu, za kterou jsou čtenářům poskytnuty dokumenty nebo informace.
Když byla budova bývalé synagogy v roce 1994 vrácena židovské obci a nepodařilo se najít jiné vhodné objekty pro knihovnu, začalo její vedení v roce 1998 jednat s ministerstvem kultury o poskytnutí finančních prostředků na výstavbu nové budovy. Na začátku roku 2002 vešla v platnost smlouva o pronájmu pozemků pro výstavbu nové knihovny v prostoru mezi střední průmyslovou školou strojnickou a objektem hasičského záchranného sboru.
"V roce 2002 jsme vyhlásili architektonickou soutěž, do které bylo přihlášeno šedesát návrhů. Porota ve finále vybírala ze čtyř návrhů. V soutěži nakonec zvítězil projekt architektonické kanceláře Projectil architekti," připomněla ředitelka knihovny Eva Svobodová.
Nové Knihovnicko-informační centrum poskytne čtenářům vysoký standard poskytovaných služeb. Vedle čítáren, internetového klubu, depozitářů a zázemí pro vedení knihovny zde vzniknou také konferenční sál s kapacitou 100 míst a výstavní síň. Návštěvníkům knihovny budou k dispozici parkovací plochy, které pojmou 100 osobních automobilů.
"Stavbě Knihovnicko-informačního centra v Hradci Králové, jinak řečeno nové budovy Studijní a vědecké knihovny, předcházelo několikaleté úsilí knihovníků. Nemalou podporu stavbě vyjádřili také poslanci Parlamentu ČR zvolení za východní Čechy. Výstavba nové budovy knihovny je pro náš kraj zcela nezbytná. Dosavadní prostory jsou nevyhovující a navíc je v nich knihovna pouze nájemcem," řekl hejtman Královéhradeckého kraje Pavel Bradík (ODS). Na realizaci projektu má dodavatel 36 měsíců, takže centrum má být hotovo v roce 2007.