Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > O nás v tisku > Polonahé ženy v kostele: Umělci vyobrazují architekturu v DOXu po svém

Polonahé ženy v kostele: Umělci vyobrazují architekturu v DOXu po svém

Polonahé ženy v kostele: Umělci vyobrazují architekturu v DOXu po svém. Blesk.cz [online]. 22.12.2017, č. 356 [cit. 2018-01-03]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/514422/polonahe-zeny-v-kostele-umelci-vyobrazuji-architekturu-v-doxu-po-svem 

Pohled na architekturu může být různý. Každý ji vnímáme jinak. Důkazem toho je i výstava v centru současného umění DOX, která odkrývá pohled na významné české stavby z nejrůznějších úhlů pohledu. Například do kostela, který je už dnes muzeem barokních soch v Chrudimi, zasadil jeden z umělců polonahé ženy tančící u tyče. 

Výstava odkrývá jedenáct realizací architektonického ateliéru Projektil33, který dostala do povědomí například práce na Národní technické knihovně v pražských Dejvicích, Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové i práce na ekocentru Sluňákov. Přední čeští fotografové a výtvarníci tak každý projekt, každou budovu zobrazili po svém. Můžete tady vidět 3D model, fotografickou koláž, malbu, kresbu i promítání videí na zeď. 

Kaple v DOXu 
Právě v zadní části výstavy objevíte kapli s fascinující projekcí, kterou vytvořil Václav Jirásek. "Václav Jirásek dokumentoval barokní kostel v Chrudimi, který Projektil rekonstruoval," představoval nevšední pojetí kurátor výstavy Michal Nanoru. 
Během chorálu, který doprovází video, můžete vidět, jak se ve zpomaleném záběru točí ženy u tyče uprostřed potemnělého kostela. "Je to fascinující, člověk by se tady zasekl na delší dobu," hodnotila návštěvnice Denisa zajímavé ztvárnění barokního muzea, které bylo původně kostelem. 

Proč 33? 
A proč nese výstava název Projektil33? "Jedná se o naši třetí výstavu… A logicky jsme vynásobili ten počet 11 realizacemi… a z toho vznikl Projektil33," prozradil kurátor Nanoru. Ten kromě konzultace s umělci vytvořil i texty k jednotlivým vyobrazeným místům.