Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > O nás v tisku > O proměnách urbanismu diskutujte v červnu

O proměnách urbanismu diskutujte v červnu

O proměnách urbanismu diskutujte v červnu. Moderní obec - newsletter [online]. 06.04.2016, č. 7, s. 3. ISSN 1214-9764 [cit. 2016-05-05]. Dostupné z: http://moderniobec.cz/wp-content/uploads/sites/22/2016/04/Newsletter_MO_0716_FINAL-1.pdf

Konference na téma Proměny urbanismu z pohledu zajištění bezpečnosti od pevnosti k dnešku se bude konat 2. 6. od 10 hodin ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové. Akce je součástí cyklu odborných konferencí Regionální rozvoj mezi teorií a praxí a je věnována propagaci architektury a urbanismu Hradce Králové, jako podpůrná aktivita k zápisu na seznam světového dědictví UNESCO. Záštitu nad ní převzal MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradce Králové. Termín pro přihlášení s příspěvkem je do 29. 4., bez příspěvku do 13. 5. 2016. 
Více informací na http://geography.cz/2016/03/ regionalni-rozvoj-mezi-teorii-a-praxi-2/