Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > O nás v tisku > Nová služba pro mimohradecké čtenáře!

Nová služba pro mimohradecké čtenáře!

Lenka Málková. / Noviny Svitavska. - Roč. 5 (23.04.2004), s. 16.

Už se vám někdy stalo, že ve vaší knihovně neměli knihu, kterou jste potřebovali? Knihovny jsou na tyto případy připraveny. Všechny, ať už v malých obcích či větších městech, mají možnost, ba dokonce povinnost, zajistit pro své čtenáře žádanou knihu z jiné knihovny. Říká se tomu meziknihovní výpůjční služba a není to nic nového pod sluncem. Jen čtenáři občas nevědí, že mají na tuto službu právo.
Objednávat si takto můžete nejen knihy, ale i kopie článků z novin a časopisů. Menší knihovny zpravidla neodebírají všechny noviny a časopisy. Co když ale čtenář potřebuje článek třeba ze starších novin a jeho knihovna tyto noviny nevlastní? I v tomto případě můžete použít neziknihovní výpůjční službu. Existují totiž knihovny, které mají ze zákona právo na povinný výtisk všech novin a časopisů vycházejících v naší zemi. Kromě jiných jsou to i bývalé vědecké knihovny, v Královéhradeckém kraji pak Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové.
Jak tedy postupovat? Ve své knihovně požádáte o zajištění kopie článku. Pokud je knihovna připojena k internetu, objedná e-mailem kopii dokumentu ve studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové. Elektronicky dodanou kopii pro vás vytisknou za obvyklou cenu. Hlavní výhodou je úspora času, dodací termíny jsou při elektronickém dodávání kopií nesrovnatelně kratší. Zatím nemůžete kopie objednávat jinak než prostřednictvím své knihovny. V blízké budoucnosti však bude služba poskytována i fyzickým osobám. Pokud vaše knihovna zatím ještě není k internetu připojena, požádá o kopii dopisem a dodávka bude uskutečněna listovní zásilkou.
Využijte všech nových služeb, které moderní knihovny nabízejí. Informace mají cenu zlata a všichni občané bez rozdílu k nim mají svobodný přístup. Proč to tedy nezkusit?