Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > O nás v tisku > Nekazte si vztahy dezinformacemi, učí seniory série workshopů. Doposud jimi prošlo na 160 lidí

Nekazte si vztahy dezinformacemi, učí seniory série workshopů. Doposud jimi prošlo na 160 lidí

Nekazte si vztahy dezinformacemi, učí seniory série workshopů. Doposud jimi prošlo na 160 lidí. genus.cz [online]. 17.05.2023, č. 137 [cit. 2023-06-05]. Dostupné z: https://genus.cz/regiony/liberecky-kraj/nekazte-si-vztahy-dezinformacemi-uci-seniory-serie-workshopu-doposud-jimi-proslo-na-160-lidi-n570912.htm

Falešné zprávy i nadále ohrožují seniory. Klíčové je podle odborníků zpřístupnit této skupině nástroje, které jim umožní si informace ověřovat. Vyplývá to ze zkušeností desítek seniorů z Královéhradecka a Liberecka, kteří nedávno prošli mediálním vzděláváním pořádaným organizací Agora CE ve spolupráci s regionálními knihovnami. O svých zkušenostech i roli knihoven v úterý na tiskové konferenci v Hradci Králové hovořili účastníci i knihovníci.

Na 160 seniorů z Královéhradecka a Liberecka se k dnešku zapojilo do cyklu 15 workshopů věnovaného praktickým nástrojům, jak se bránit dezinformacím, i aktuálním trendům jako je téma informační hygieny.

Mediální vzdělávání v těchto dvou krajích započala ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci a Studijní a vědeckou knihovnou Hradec Králové na přelomu loňského a letošního roku organizace Agora CE, které se věnuje vzdělávání dospělých v aktuálních společenských tématech. Do školení se vedle dvou knihoven zapojili i místní studenti, kteří své starší spoluobčany seznamovali se světem sociálních sítí.

Senioři stále patří mezi jednu z nejzranitelnějších skupin vůči dezinformacím. Podle průzkumu organizace Elpida a Nadace O2 z roku 2018 se více jak 90% seniorů, kteří využívají internet, setkává s řetězovými e-maily. Pravdivost informací si neověřuje až 40% z nich. To potvrzuje i jedna z účastnic kurzu, paní Marie Kölerová z Liberecka: "Je pravda, že pokaždé si informace neověřuji. To snad ani není možné, pokud člověk není přímo novinář." Vzápětí však dodává, že díky účasti na seminářích dnes už více přemýšlí nejen o obsahu, s kterým se setkává na internetu, ale také o tom, co se dozví při debatách se známými nebo třeba i náhodnými lidmi. Je to právě neznalost možností, jak si informace ověřit, která podle odborníků vede v životech seniorů ke zhoršování vztahů s jejich okolím.

Podle Magdy Podsedníkové z organizace Agora CE, která kurzy mediální gramotnosti pro seniory lektoruje, si dnes senioři už většinou nebezpečí např. v podobě řetězových e-mailů uvědomují. "To, co oceňují na kurzech nejvíce, jsou praktické nástroje, které jim pomohou rozeznávat nejen falešné zprávy, ale i obrázky, jako to umožňuje např. aplikace Google Lens." Odbornice seniory na kurzech učí zamýšlet se nad zprávami pomocí konkrétních návodných otázek a ověřovat zdroje článků a fotek, ale i jednotlivé autory a média. "S účastníky diskutujeme i o tom, jak si stanovovat limity trávení volného času na internetu," doplňuje lektorka. Agora se tak spolu s knihovnami snaží vyvrátit nejen u starších lidí zakořeněnou domněnku, že existuje rovnítko mezi neustálým sledováním zpráv a aktivním občanstvím.

Podle Agory je potřeba, aby nabídka mediálního vzdělávání zasahovala výrazně větší okruh seniorů. Vedle starších obyvatel tak školeními projdou i knihovníci a knihovnice z obou krajů, kteří pak budou v podpoře seniorů v této problematice pokračovat. "Knihovníci jsou v oblasti práce s informacemi profesionálové. Nicméně je na místě stále zlepšovat jejich orientaci ve světě médií a šíření informací, ale také posílit jejich schopnost předávat získané informace svým cílovým skupinám – mimo jiné i seniorům," vítá kurzy na míru pro pracovníky Vladimíra Buchtová ze Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. V rámci společného projektu už vznikla metodika pro budoucí školitele a ve spolupráci se seniory i e-learningový kurz, který je dostupný na webových stránkách Agory zdarma.