Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > O nás v tisku > Nejlepší knihovník je z Řešetovy Lhoty

Nejlepší knihovník je z Řešetovy Lhoty

(řez). Nejlepší knihovník je z Řešetovy Lhoty. Náchodský deník. 05.11.2016, roč. 25, č. 259, s. 1, 3. ISSN 1210-602X

Z titulní strany 

Ocenění si Aleš Antoš přebral na slavnostním večeru ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové
V rámci kulturního programu vystoupila básnířka, spisovatelka Věra Kopecká, která přednesla několik veršů ze svých básní a ze svého nového překladu poezie ukrajinského básníka Sergeje Šelkového. 
Nad oceněním knihovníka neskrývala radost Helena Toldová, starostka Studnice, pod jejíž správu Řešetova Lhota patří. 

CHODÍ NEJEN PRO KNIHY, ALE I NA ROZPRAVY 

"Pan Antoš je mimořádná osobnost. Jsem moc ráda, že lidé dokáží ocenit i práci tak malé knihovny, jejichž služeb využívají i lidé z okolních obcí. Umí jim totiž nabídnout více než jen půjčení knihy – lidé za ním chodí na rozpravy," připomněla starostka otevřenost oceněného knihovníka. 
Skutečnost, že svou práci dělá svědomitě a aktivně, potvrzuje fakt, že v obci se 187 obyvateli chodí do knihovny na šest desítek čtenářů. Pro ně je k dispozici kolem dvou a půl tisíce svazků knih. 
"Samozřejmě, že kdybych seděl jenom za stolem a jenom čekal, až někdo přijde, tak by jich tolik nebylo. Je třeba stále něco vymýšlet," usmívá se knihovník. 

Knihovník roku Královéhradeckého kraje – toto ocenění bylo v říjnu uděleno panu Aleši Antošovi, knihovníkovi z Řešetovy Lhoty. Pan Aleš Antoš vede pečlivě knihovnu dlouhých 41 let. Sám říká, že knihovník není jen půjčovatel knih, ale musí vždy dobře vědět, co kdo chce a potřebuje, pak mu to sehnat a donést třeba i domů. Nejen, že ví, co kdo čte, ale posouvá čtenářské zájmy svých čtenářů ke kvalitní literatuře a dokonce sbírá pro zájemce výstřižky a články. Ke čtení dokáže přemluvit a motivovat téměř každého, což je doloženo statistickými výkazy, podle kterých je čtenářem skoro každý druhý obyvatel obce. Pro pana Antoše není žádná kniha dost stará ani dost opotřebovaná. Když už nějaká kniha musí z knihovny ven, jen málo kdy končí ve sběru. Pan Antoš má svou "třináctou komnatu", kam všechny takové knihy coby poklady odkládá. Z času na čas do ní sáhne, aby uspokojil netradiční čtenářské choutky uživatelů knihovny. Vstoupit do ní umožňuje jen několika "vyvoleným". Velikou zálibou pana Antoše je horlivé shromažďování archiválií objevených na půdách nebo v truhlicích starousedlíků, při návštěvách archívů. Shromážděné dokumenty bedlivě studuje, třídí a vybírá to, co zachycuje slavnou minulost obce a osudy významných rodáků. Práce archiváře a kronikáře se tak užitečně prolíná do práce knihovníka, který čtenářům zprostředkovává zajímavé informace o minulosti a zároveň upozorňuje mladé čtenáře na možnost nalézt v knihovně potřebné informace. Široké spektrum zájmů pana Antoše je obdivuhodné a nadšení, s jakým o své práci hovoří, je nakažlivé. Pobýt s ním pár chvil a poslouchat ho je vždy zážitkem. Pro nás je to zkrátka "pan knihovník". Klára Havlová a Marta Lelková, Městská knihovna Náchod 

Titul Knihovník / knihovnice Královéhradeckého kraje je udělován již od roku 2009 Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové a regionálním výborem SKIP Východní Čechy. Cenu získávají pracovníci knihoven za mimořádně dlouhé působení v knihovnictví nebo za příkladnou knihovnickou práci. Zpravidla je udělováno jedno ocenění knihovníkovi / knihovnici profesionální knihovny a pěti osobnostem z neprofesionálních knihoven (jedna z každého okresu).