Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > O nás v tisku > Moje aktivní léto: Soutěžní

Moje aktivní léto: Soutěžní

KOLÁŘOVÁ, Dana. Moje aktivní léto: Soutěžní. i60.cz [online]. 27.08.2021, č. 239 [cit. 2021-09-06]. Dostupné z: https://www.i60.cz/clanek/detail/28873/moje-aktivni-leto-soutezni

Na rozdíl od loňského léta letošní hýří aktivitami. Léto se pro mne ukázalo být cestovním, prohlídka Národního divadla a jeho okolí, pracovním, aktualizace knihovního fondu místní knihovny. A přestože jsou prázdniny, i vzdělávacím, literární hra pro dospělé Po stopách hradeckých spisovatelů. Ale i soutěžním.

Hradecké pátrání po pamětních deskách známých osobností

Letní soutěž, kterou připravila SVKHK. Hledají se jména pěti neznámých osobností, které mají v Hradci Králové pamětní desky. Je pravda, že denně procházíme kolem nich a často si jich ani nevšimneme. Některé osobnosti na nich vyobrazené jsou pro nás dokonce už neznámé. Pamětní desky připomínající významné osobnosti nebo události kulturního a společenského života začaly pronikat do českých měst od poloviny 19. století a oblíbené jsou až do současnosti.

Lákavá nabídka opět zaujala knihovnice MUB, a tak jsme v úterý 24. srpna zahájily hradecké pátrání po pamětních deskách známých osobností, které mají v Hradci pamětní desky. Vycházku trvající i s pravidelným doplňováním energie skoro celý den jsme zakončily ve vědecké knihovně předáním kompletně vyplněné hrací karty (se správnými odpověďmi) a vyplněného jednoduchého kvízu. Dozvěděly jsme se zase mnoho zajímavostí literárních, historických i osobních. Po celý den nás provázela dobrá nálada, sice pomračené, přesto příznivé počasí bez deště a dobré jídlo.